scrisoare către tine III

Perfecţiunea

Nevoia de a ne simţi cei mai buni în ceva vine din raportarea noastră la propria perfecţiune. Propria perfecţiune este mai degrabă o idee decât o realitate pentru că realitatea este relativă - un ciclu al devenirii, expansiunea materiei, adică a Universului,  în fapt conştientizarea acestuia(acestora) - iar ideea se află dincolo de noi, teoretic intangibilă, Fiinţa insăşi – după cum aborda chiar Platon acum mai bine de două milenii in scrierile sale.  (o pauză)Fiinţa e dincolo de noi(altă pauză). Afirmaţia asta seamănă cu un copac plin de sevă: îi vedem coaja, ne putem trece degetele peste crestăturile scorojite de vreme si compara liniile palmei desfăcute cu ridurile tulpinei, însă seva (pauză imagistică), seva se-ascunde de orice grimasă umană lasându-i loc numai gândului. Poate doar o drujbă să ajungă la ea, aşa cum face ştiinţa de laborator cu sufletul nostru. Dar câte!? lumi paralele poate trece o lamă de drujbă rămâne un mister. Pentru că Fiinţa e precum un reflux înaintea lamei, aşa ca da, rămâne un mister pentru instrumentele oxidabile din laboratorul sudat cu intenţii concurente din dorinţa agresivă a necunoscutului de a intra pe teritoriul binecuvântat al Fiinţei. Dar mai probabilă în Realitate ar fi Utopia lui Morus decât sa prindă Fiinţă o particulă din Necunoscut în bătaia relativităţii. (zâmbet)Simt că mă înalţ ca un joc de corpusculi îmbăiaţi in razele Soarelui de vară într-o dimineaţă de Duminică  cu parfum de placintă caldă, corpusculii se prefac in zborul unui stol de păsări care cuprinde apusul purpuriu desupra unui ţărm izolat de insulă, mai apoi se risipesc în praful cosmic din jurul unei planete trecute prin viaţă şi ies în grabă prin tunul unui quasar către aspiratorul unei găuri negre ca printr-un set de frame-uri spaţialo-temporale a tuturor civilizaţiilor de forme care au străbătut vreodată planetele galaxiilor acestui Univers. E doar imaginaţia, pe care numai sunetele naturii pe fond muzical o pot acompania.
Perfecţiune zici? Acesta ar fi drumul morţii către viaţă, dar noi ne naştem vii şi murim morţi - ne naştem conştienţi şi ne constrângem pe parcurs - iubim când ne naştem şi învăţăm să urâm în timp ce Fiinţa se retrage din noi. Parcă am sta prinşi în oglinda unui Univers care se mişcă invers, parcă am fi reversul unui demers perfect reflectat în care singurul echilibru perfect ar fi punctele de trecere, moartea şi viaţa.
Cobor printre oameni şi văd un Ferrari parcat pe trotuar lângă un stâlp încărcat de cabluri lăsate de izbelişte, plante exotice intoxicate de praf îngrădesc mesele pline, chipuri parcă schiţează mişcare şi membre gesticulează non sens, tricouri cu călăreţi mişună ici colo şi lichide se zbat în pahare - săgeţi şuieră printre rândurile de luptători, cai cad în bălţi de sânge colorând pămăntul negru pe care odată alergau animale spre o gură de apă - vellum, hârtie, notebook virtual si energie solară - blănuri, ţesături fine, robe, măşti şi haine murdare, lycra, poliester şi bumbac prelucrat - Văd un joc de axe în plan virtual, trec prin ce văd la un spaţiu în care simt - Aud muzică în jur şi tobe de maşini, descompun sunetul pănă mă regăsesc în mine.
  Mare bucurie să începi să vezi când închizi ochii, să auzi lumea de dincolo de sunet.
Cumva, zgomotul de săbii e acoperit de muzica harpelor, scrijelitul condeiului ce semnează cu moartea e măngâiat de undele viorilor - iar poluarea grijilor sociale închină psihicul până în cele mai joase frecvenţe ale sale până ce disperarea îi croieşte drum - cu o forţă arhimedică - zâmbetului către cer.
Cei dintre noi care devin conştienţi de acest dublu raport ajung să trăiască in timp ce mor.
Şi atunci cele două lumi se unesc într-una. Perfecţiuna.
.
.
.
Nevoia de a ne simţi cei mai buni în ceva vine din raportarea noastră la propriul echilibru. Şi echilibrul nu e echilibru până nu e Suprem. Depinde si de mingea aia de energie din interior in jurul căreia ţi se învârte steaua. Seamănă cu un Mario bros quest. Din toate unghiurile; de la investitori la designeri la game testeri, la ciupercile mâncate de Mario şi până la jucătorul căruia i se inchid ochii în faţa monitorului.
Odată ce găseşti ceea ce căutai întrebările dispar pentru că automat începi să traieşti pe viu răspunsurile.
Se pare că Utopia lui Sir Thomas More există, există în fiecare dintre noi. Poate chiar şi-ntr-un fir de nisip.

letter to Richard

Hi Richard!

Did you know that Dick is the short version for Richard? Yeah, I found that funny too, “hmmm”, I said (and laughed inside. paaaardonez moi, ok? Cool.).

The thing is, you… Richard! – should have called this “letter to a Richard” – cocaine won’t make you the king of the Earth. Yes, it would make you feel like the man of the pack, the mental and spiritual leader of your group of friends. Guy friends. And yes it will make you achieve so much more than you do in your usual terms - when the usual You preffers to just sit and boss around probably - or when you just don’t feel empowered enough by the selfesteem – or when you want your master ego to just burst out over everyone else around while you stand in their ovations ! applause, please, here he is: the man, Richard! Yes! Cocaine will probably fill that abyss inside of you, the void, the things that you don’t have or you don’t see anyways even if there were pointed out in front of you by a traffic sign. Truth, is, cocaine will only give you the impression you’re on top of things, when in real you just own a great deal of brainiac activity – so hard to stop - activity you achieved by processing a great deal of information in the field you’re so interested to gain power in. Of cource, I understand that if you forced yourself to be superman and stay up 24/7, you’re mind will surely serve you the perfect excuse to use the supreme White. Your profession probably requests that you are in shape – this means you either direct movies, have shows each and every night of the week or you design a special weapon for a certain government – which may cut down your access to a normal social life anyways. But guess what, the big white doesn’t stop at just that, the big white eats up from the pockets of many as soon as they stepped out of the ”herd” - one step or two. Really? Since when this became a social sign for distinction and not extinction?

“Sorry hunny,  there’s stuff I need to do you know, I’m somebody, I have business-es. And so, you know, I won’t be coming home tonite.” – says Richard anxious to go downtown and hang out around a poker table alongside his multinational friends.

Oh, you don’t need a hunny to do that, just go ahead and do it anyway. Leave the hunny alone and exchange her for the multi-hunnies that also exchange multi-pockets alongside yours. That! Is the fair deal.

Nowadays kids smoke weed before they finish the 8th grade and head towards the great white in highschool if their parents deliver (or kids “deliver” themselves literaly). Sure it’s madness out there, man, I mean, it’s a war of gadgets and expensive cars, silicon boobs, botox, of who dresses up from the coolest shop in town each and every month with new clothes  ..not to mention the designer clothes. And you know what, just blame Hanna Montana for it! Or the television, or your folks working their asses off each and everyday to put some food on your table. Aaahh..Your parents, caught in Capitalism among larger Great Whites who probably make them act crazy around you digging a more bigger gap between generations. It looks sad to you even when you go downtown at the local junkfood shop and find yourself among other creatures – like – what is up with this world? Let’s puff, roll, drink and forget about all this!

Music saves!

Yeah, where are those times? When sharing a sincere nice appreciation towards a friend wasn’t accompanied by all the drugs? I tell you: long gone. Long gone are those bare simple feelings as long gone are the times. Now is about OWNING:

The best, the coolest, the more the bigger the best – this is the impact of an ARTIFICIAL social life over us. Yeah, could have been nice and cute and natural, but sometimes I guess:

It isn’t about what we’ve done, it’s about what we didn’t do at the right time, at the right moment.

And that comes after us like a starved wild animal, eating us up, making us that animal.

So I guess, Richard, you are half man, half pig, half cocaine after all. The more you want, the less what you have satisfies you. And you want the best. You want to be recognized, respected, admired, worshiped by everyone under and around you.

Perhaps in this society doesn’t even matter about the simple things, we want the artificial, the plastic, the shiny stuff, the junk. And you know what, that came back to us after all this time we faked that we actually appreciate the simple things. In truth we didn’t. People didn’t apreaciate, heck, even understand! or see! or enjoy! the small, simple, things in life. Generation after generation of fakeness. In truth only a few – those with the hard education in the middle of their families – with those ”7 years from home” – those taught about values by their [also self educated ] parents – those are the only ones still building on true values and hold on to appreciating what they have. They know how to put out their best and do what they can best in every situation, even if that means failure at times or making mistakes. Let’s not forget we’re humans and entitled to make mistakes in order to perfection some of our best features. Not all of us had the best teachers, so most of the times maybe we were our own best teacher.

 Time to break all this frustration of the artificial.

And I might have to learn how to deal with Richard now. Should I start acting like him? Is there a course in school teaching me how to act all up like this savage creature? ‘Cause I don’t think so. In school I still have to learn a great deal of stuff I won’t be needing around you, Richard. It doesn’t say in school: If you meet Richard, stay away from him. Leave him alone. He needs his fix. He has to find himself at his best, because no one taught him how to at the right time.  As a matter of fact he probably deals with bullshit people around him even as we speak. So leave Richard alone, He has business-es to attend to. He is, as a matter of fact, working on a secret mission right now. Yeah, working on a new religion.

Yeah, cocaine will supply the forces hidden inside you by the lack of training when needed. Cocaine will supply for everything. Do you hear yourself?

There’s a small amount of Richard in most of us: half man, half pig, half cocaine. When you wake up among a sea of zombies and you feel like ..you don’t feel anything anymore.

Maybe you felt too much at some point and now you don’t wanna feel anything anymore.

For sensitive people with a great amount of power in their guts, not feeling anything anymore turns to be a next target.

 Why feel something when nothing around you is the way it suppose to be.

Yeah, so shall I give up and act all up like Richard? The nowadays Tony Montana.

Well, this is a pretty pessimistic picture. I feel you. I mean, it really looks nasty outside. It even makes me grab a beer and ..look..write this (didn’t grab the beer yet, but I probably will). Let’s not make it a bad habit. I also do a lot of other things to balance it: like eat healthy and do physical exercise. Oh, and, communicate with the people I demand so much from. Maybe it was all in my head, maybe they will actualy lift up to my standars if I communicate to them what I truly want. Maybe what I want is an outcome of my habits(or others around me) and I just need someone to remind me this from time to time. And, you, know, with communication we can remind eachother we’re different and this way make eachother actualy understand eachother better! Yes, the darn communication can actually solve things!

The nowadays tony Montana however, I suppose can’t go ahead and open up his heart towards a bunch of zombie flesh eaters. Tony Montana is the one who has to put up with 300% pure Richards, and maybe communication isn’t the solution. Maybe nowadays this Tony Montana preffers to be a Richard than a swallower. I give him that.

When you don’t feel anything anymore, you start to hurt yourself. You deny yourself the goods other people pray for in their souls. You want to rule the outside world. Sign with the “devil”. Yeah, sometimes people call devil what they can’t afford on their own. Because they’re too scared to get it. Get themselves at their best, get it? Then pain becomes a drug. The pain of having to go there and grab it mercyless because nothing else around you cleared the way for other posibilities. This pain is madness, power and control at highest levels. Playing with pain probably becomes a drug too. If you cause pain, at least something else moves, so you still know you’re alive.

In the end it’s about energy. Richard wants energy where everything around seems dead, low leveled. He needs extacy. Who’s gonna give it to him, the fading shapes of humans around? Those who aspire to have a weight on their step so they’d leave a trace behind? Richard wants it bad, he likes it to give it hard. Like Tony Montana’d shoot a pig. Well..depends how deep you’re ready to dive into the game, how much you fight back to stay sane.

It’s your birthday, bang bang…

I’ll tell you something, there are great people out there who can have fun with Richard and still make a difference between reality and phantasy. Those people do something and draw / know the difference between too bodies; how doing something to yourself shouldn’t affect the others around in a wrong way. If you jump into a pool of senses – than you know you’re going after a personal restart.

Sometimes a restart is required.

You’ll meet a lot of Richards: at the local fancy restaurant downdown, in the club, at a racing fest, poker table, holding a speech in some institution, stating some truthfull words or brainwashing crap or saying “ pardon me, mam, I can’t get it up”– either ways, Richard either aspires to be himself or goes after the big fish. Truth is, we all aspire to be ourselves. It was never better. We were never more sincere than we are today. We pretended back then and probably still are.

We pretended we know and understand.

 And that’s where it all starts from. When you think you know, or have any idea about someone else than yourself. It’s a big phat lie. To even consider you know what’s going on in someone else’s life, or shoes. Sometimes sinners are a step forward because they took a chance in finding out by themselves this truth. That it was all fake. Maybe from this point – of sinning - you finaly start to understand and appreciate what’s like NOT to do something. After you’ve done it. Well, it ain’t no party with just one standing there on the dancefloor. Sinners sin to gain awareness. It’s pretty normal for an animal that once was as savage as a lion. I guess everyone of us has a way of being. Now, it surely gets a heck of a party with different percentage of Richard infestation in each and all of us.

How much of a Richard are you?

 

letter to you

beyond the red curtains there’s a world

of masters, puppeteers and swords -

the puppets fight to live their dreams

yet they just serve to decorate the scenes.

      There are two forces governing this world. Pure Physics. A consequence of Gravity so Everything can just Be: flying yet down to Earth. Math and Physics, all calculated with such precision, yet thrown in a washing machine called Relativity. An entire time spent in school among information, yet we miss the main principles of Existence. Among trees you’ll miss the woods. Too close to the painting so we can criticize the technique. I guess the impact of this Master Piece upon a small mind generates a clash, war, confusion among the species of the Earth.

    There are two Forces governing this realm - A mirrored Universe with dual worlds joined in one big dance, full of made out legends, theories, religions; our blossoming path towards death as an exageration of the mind, a hyperbole in this poetry called World. The explosion of a star; the matter sucked into a black hole; the life of a flower; the death of a butterfly.

Sacred Beauty should stay in

Once led out is shown to sin

    I guess the poisoning, the paralysis of our being and therefore the world we reflect outside us comes from embracing the capital sins, and it starts with the Omission of knowing and discovering how we truly are and function. A capital sin, we dismiss our principle of Existence. The impact of this lack of Contemplation (spiritual arts) generates Omission, and so it became a game of domino effects. The game: a huge laboratory for mice (who are) trapped in their mirrors.

I left my Faith at the door

when I entered your world.

    In this game it’s not about Faith, it’s about the substitutes of Virtue, it’s about imitation. A snake drawing a circle eating up it’s own tail.

In this game it’s not about depth, it’s about surface. A masked ball where colours mix up and give different results no matter how hard you try to get back where you left from.

This is a mirrored Universe where One is split in half; some halfs dance, others fight in swords till death, but most of them fade to nothing. As long they are mesmerized into this mirror by their looks, the mind will run free looking for substitutes without no limit. Enough is when the inner Valve is closed and the heart cracks.

    Now the exaltation of the Spirit is civilizations behind. Our common spirit is starved, and this starvation gives birth to what stands Today before us.

Interesting times, unordinary solutions.

   I was lucky enough to spend my childhood at the countryside (thanks to my parents, especially to my mom’s love and passion for Nature; but thanks to her being richer in spirit that no yachts or bank accounts could compensate), where I could sleep under the stars at night, listen to silence, learn to hear myself. I was in touch with my superior self since early age, so extrasensorial experiences are no stranger to me. I would often think about the great Nothing, the abyss of the unknown, and face the darkness by myself, reason for which I liked walking at night wandering on the streets as I knew I’m not alone, one of the things I still like to do. And I would constantly let myself feel sooo free like I could fly, a feeling that filled my being with such a warm feeling that no sweets or cartoon could offer. Yes I still do that Today too. And my folks, yeah, they gave me this freedom. However, I knew I had to know as much as I could about the world, and embracing the social life far away from my family since I was 14 turned out to be a struggle, but a necessary one.

   The Being, the becoming (aware) always preoccupied me. I came across so many disciplines and it still wasn’t enough for what I felt I was made of. To be in control of myself 200%, to listen to my body, and subordinate my cells. The cell=me; me=world; world=universe; a pattern replicated at infinite. I remember I Ioved either laying on the floor gazing at the sky or hanging myself upside down so I’d feel the rush of the blood flooding my brain. I liked watching things from a different perspective; a runner among obstacles. The cells are programmed and so are we. We’re a micropattern of the macro; a brain inside a brain inside a brain. One giant body inside of which we’re all forming a big network. The Creation of Adam.

   We’re governed by the two forces and nothing comes for free.

True Blood, True Values.

   Mixing up in incest doesn’t mean true blood, like royal families used to believe in the past. Mixing up inside the pack for the benefit of the personal interests won’t help hold the crown for any longer.

In this circle of Hell it appears to be a constant meal of Omission and Regret, crime and cruelty; business 24/7. Were did it take us in the past? Probably in the same spot we find ourselves again as a big body runned by a tired, distorted brain – head of the network.

A body gazing in the mirror at it’s skinny starved spiritual reflection; but dressed up in the finest clothes, serving the best wine, rehearsing the same line. But let’s be reminded that this is an illusion – Illusion is a master at playing it’s cards with each and every cycle of creation to which game we fall for every time – in front of which only the Truth stands still. You have to shine the blade and break the lookalike.

  Most of the actors of the scenes seem dead to me already, all fallen in the game of master Illusion, all acting so hard to play a role, looking all crippled in the mirror of the Soul – And am I better? If I wrote a dozen of books, earned a Nobel prize for peace or save a village from being covered in chemical spills? Would that make me better? I’m afraid we’d have to do better than that. We all we’d have to do better than that. We’d have to learn about ourselves, alone and together, for that we have learn how to be patient and listen, truly work it and truly understand the principles of Life. It’s not about who tells you to do what, it’s about taking a step back and re-think all this, reconsider what we’ve become alone and together. We’ve sickened our body with this starvation of the depths of our being and now the starvation generated capitalism and speed inside any upper society no matter how engineered may it be.

   I’m sure some of us honor the many levels of the being properly without killing the animal inside (but in fact discipline it) or suffocating the channels of perception with garbage. Only, these kids are spread across the world in corners so they would deal with learning by themselves. Now I have to quote a celebrity: “he who has ears to hear let him hear, he who has eyes to see let him see”.

   The propagation of Energy is nothing to mess with, I mean, look at this Big Mess we’ve done. We need phones to talk to eachother when we could just use our extrasensorial channels to send just about the information we need (plus the depth). No extra gossip topping. I guess here’s where it hurts for the junk addicts looking for a substitute of spiritual food. Then comes the junk for the mind, the junkfood for the body; all going hand in hand..the domino effect. Yes there are all sorts of frequencies jamming our receptors in this civilization, but the truth is we’re poisoning ourselves with ugly thoughts who discharge a great amount of bullshit towards the spirit.

Our cerebros form a colossal network which now owns the mass and disturbes even the strongest brains with this ..pollution.

…Do you feel complete?

I just feel a piano rolling in the background, could be the outro of that movie “American Beauty”. Nice antonym.

To break this wall of pollution is almost impossible for an average person with an untrained brain; like trying to break a wall of stone with a finger.

But, the good news is, that stepping back, relaxing and getting in touch with the lost self by attending the highest forms of art will start to feed the spirit again. And if you disconnect your cerebro hard enough from this network you might get to hear yourself and listen to silence once in a while. That distressed brain will finally step out of the scene and start to appreciate Life again, hooray! Wow! Yes, and the process of poisoning which is led from outside in can actually be reversed. You can feel Love again and that awesome feeling will start flooding the body and make all the drama disappear. I said Love because you now have something to identify that feeling with, but in fact it’s a mixture of Virtues, attributes of the Soul working their magic further towards the Mind and Body. Yes, now we know that looking in the mirror won’t exactly help you see your true self. Hah! That’s how I know in so many situations when others brag about their physical goods I just nail that thing. With just one smile J.

  The principles of Life & Love are Sacred (should be kept in) and a necessity. Their role is to feed your mind and body so you become wiser in your choices. And more aware of the surroundings.

  Example: Had this dream the other day in 2 episodes: in the first there was this peasant forcing his two horses to carry a huge carload until they fell on the ground like dead. I stand there and watched and did nothing while my soul felt crushed. In the second episode there was this gipsy female doing the same thing, only this time one of the horses bled out of his mouth to death. That blood made feel a sort of impulse inside I just couldn’t hold it anymore so I started yelling at the female: “What did you just do woman?” “Well nothing, they just fell darn horses, I didn’t even get home” “Didn’t even get home? Don’t you see they’re out of power??? That they just can’t carry on anymore? Since when are you on the roads?” “Since this morning” – said the female without any lack of concern. “So couldn’t you just take a break on the side of the road and wait until the horses regained their power to carry on?” “Why, they’re horses, that’s what they’re suppose to do” – came the straight answer. Then I juuust felt like my blood flooded the brain I could just drag her off the carload and do who knows what, but instead I looked at her standing there so empty and told her screaming that she should start paying attention to animals unless she wants to take their place in Hell. And that’s when I woke up. Now I’m writing this.

     The school of awareness is no game, and this should be promoted in education worldwide. The leader of the pack, the masterbrains of the system should promote awareness, instead we get this cold blooded war like there’s no tomorrow. And it’s true! There could be no Tomorrow, but this doesn’t give anyone the rights to mess with anybody’s Present tence. I just see now how these leaders are no smarter than a catle, yet I picture them with shiny fangs counting cash like others count their eggs. It’s still a count. In the mirror of the soul they all look crippled to me. Yeah, nice of you all for generating new hell circles, when you could be just enjoying the Balance between the two Forces. NOTHING COMES FOR FREE.

    And us, those who digest the science of the layers of the being better prepare in this Reality because darker times knock on the door. The wheel spins and Capitalism is already showing no mercy. What system, what society? It’s all turning into one Kingdom with peasants paying taxes from outside the huge walls of the fortress while working their blood for nothing. Only ways to escape a living hell would be making a living off the arts and returning to Mother Nature without expecting any profit or playing the buffoons inside the fortress. This Kingdom is the masterpiece of a sickened mind alone, the work of the Mind alone, the crippled soulless mind of those who Deny the inner world and become savage just like you’d describe Hell.

But no fortress will save a King from betrayal, no matter how many microphones he’ll plant across the kingdom. Pure physics. What goes out must come in, what goes in must come out. Lungs breath in, lungs breath out! So, carefull, it’s a fragile science.

In the process of fading one must stay true to self.

Oh, it’s all a Delusion and you’ll see that too, if not now, in a future incarnation, if you don’t have the guts to put an end to this mess now.

Pure Physiscs. Nothing is lost, it’s all transforming (taking another shape).

If you’re empty, you must learn how to fill yourself with essence. School of life will teach you many ways. You’ll fall on the ground and break into many pieces in Babylon, but this way you learn how to reborn, you learn to be a master, and you learn about alchemy. Happiness is possible. Nature is the best teacher. Many great spirits who passed through this world left enough traces aswell. It shouldn’t be a war.

It should be about expression and creativity. It should be about humour and laughing at ourselves while we work our land honorably.

 

Hell – The dilatation of matter; space and time.

Thinking back at the Inquisition makes it clear where we used to stand a few hundred years ago. The Renaissance which came in response to heal (what only hard training and meditations and good deeds could erase - the horror - from the collective memory) proves enough that Art (Creativity / expression – from inside out) is the only salvation.

The process is from inside out

-religion-

   Creativity is like alternative medicine in an era of chemicals, of induced substitutes for what a brain could produce alone.

The holy Trinity: Soul – Mind – Body. The body is the temple, the Church. The soul is us contemplating at the World from this body (the church), while the mind represents the gates between the two worlds, the ritual of contemplation. The blood is the religion feeding the body with holy bread; religion is the process of feeding – through contemplation.

  So why do we need to hang ourselves in made up stories, especially other peoples made up stories, can’t we just make our own salad from our own garden??? Sure we can exchange goodies, we can join hands into a community, it is fun to share, but a huge forest with unhealthy trees is only useful for a big company’s plans to cut them all down and serve them to other purposes; therefore, healthy trees lead to a healthy forest; a healthy forest gives oxygen to the world and holds the lands together. We should teach those companies to invest in research and primitive techniques replacement so they won’t need the usage of trees; in fact money should be invested in how we should stay healthy, so we can produce more oxygen to the world. If we dry out, we will kill the surroundings too. Let’s rethink all this, shall we? Can we? Will we?

Soon enough the world will be as one, one kingdom under the power of one; and this is no good news to the peasants of capitalism. Dear you, I know you have everything a human whishes for in this time. Wonder if you stand up and smile. I know you do, even if you’re gazing at the stars alone in a sea of people. The spark of your heart will drag you out of hell and turn dark matter into Heaven.

   

    The circles of the below world will narrow down like an accordion when the exhale will turn into inhale. When the Lungs will breath in all this matter. Again.

We passed the stoneage just a while ago, it seems like Yesterday. So many civilizations have passed and yet we seem to be in the same spot again. Just a while ago we would fly against the wind on the back of an Archaeopteryx, play with our shadows on the walls of the cave we lived in as kids. It looked so magic not knowing anything about anything, so easy to get scared. I guess we still hold on to that one. Fear. Hunt or be hunted. Kill or be killed. There were no mirrors back then because there were no roles to play. It became a play the first time a quill ever touched a parchment. It became a game with the first claimed property.

Test a man weak in his virtue, see if he becomes a man of vice

Catch him unprepared and kick him, see if he falls across the ice.

We’re governed by two forces: the positive aims up, the negative drags down. This is so we can be able to get in a perfect balance.

Once we get there, we’re become aware; aware of what and who we are, a multidimentional world of senses. Cheers to a new beginning!

This one last dimension needs a pair of eyes to be seen, the white light splits across their screen; One gets a purpose, his tools get a mean.

Yesterday we discovered fire, Today we still get burned, as long as a new day arises, we still have a shot to learn how dance inside the flames.

As we can obviously see around us, we don’t play with the tools, we get played by them. The mind-game of the social body we form together looks chaotic from the inside and it truly is, because we only focus on what we see. And remember this Universe is still in expansion. God still breaths out..so imagine the colossal of the elements your mind could get lost into. Pretty hard to find yourself in this mess of a network aslong as you place yourself outside your body. So many details, such a diversity…such a diversion from the true self. The superior self, the center of you locked beyond the sacred Valve placed in your chest. The one point that connects you with each and every other point that generates another body, another person.

    Yeah, outside your body, the nowadays society looks like some rich guy’s party on his yacht, among models and lines of cocaine; or some gipsy wedding with animals roasted above the fire among laughs and belly dance. Not too far from a book’s description of Sodome and Gomorrah. Those people didn’t learn how to dance inside the flames so they got burned. This happens when you lock yourself outside your soul(the connection point with life – Life Giver, our true food to all the layers we’re made of). You lock yourself outside and you submit to death.

If you lock yourself outside your soul, you hang on a thin string; if you close your valve, you won’t be able to spot and face the addictions and drugs around you; plus would be so hard to control your brainwaves, you’ll get a blurred vision on things and become easily manipulated by those strong brains who got phat from so much drug abuse.

Pure Physics.

Today is about time that we learn how to work with our complex selves, beyond the purpose, the means; learn to dance and become true artists ourselves. It would mean a new start for us alone and together. This means learning how to truly live inside the host of mother Nature, respect and cerish the animals, not roast them above fire like it’s normal, like we don’t have anything else to feed on. When you DON’T feed yourself from your inner universe, then no food from the outside world will suffice. And the speed of things will poison your mind into made up theories and denial because your brain will fool you and give you all the reasons you need to just go and bring him the drugs he “thinks” he needs so much. Delusion has a good pack of cards, and never ending aces, you just can’t beat it at any game you might think you’re best at. Delusion will take as many faces as needed, and you’ll crawl among your brothers and sisters bringhing them down into the dirt alongside you and start feeding on them too.

Delusion is a sell-out play in neverending acts; only you’ll end under its burden. Sure you’ll see it’s true crippled face in the mirror on the bed of your death when will be *too late(*Nothing – end of all things = the big Nothing where your essence will cease to exist; no more reincarnation; no more game; and certainly no more upper worlds towards the circles of Heaven); not for *God’s forgiveness (*God – eternity – circles of Heaven), but too late for you to start over and enjoy Life. True Life.

True Life is about more than what you see, more than make up and cash count. The outside world should be a big piece of art because we should learn how to make the difference between expression and having fun with how we look, wear or do and actually be responsible and know when to return to work and do it through the prism of our soul, not through the mind alone.

Space and Time are Relative

Relativity is Freedom

Freedom without Wisdom is dangerous

Wisdom is a Virtue, an attribute of the Soul

The Soul is unseen, the immediate layer after the body

The should feeds on Virtue

Virtue is the crop of the Soul

Let your Soul grow Virtue inside your Mind

Teach your Mind a good conduct

-      A healthy conduct goes hand in hand with a healthy brain -

A good conduct comes with learning about yourself and how you truly function. Your brain is the engine of the car – the body -

You can discover how you function by studying your inner nature, by observing the elements of mother Nature (trees, birds, cosmos).

We’re all created on the same patterns, just replicated depending on material, purpose and needs.

The Creation of Adam.

Our superior self extends into our physical self; a higher consciousness that generates a spiritual body. This spiritual body feeds on energy. Good energy comes from a healthy mind, the brain being the engine that produces it. The blood - the fuel- therefore should be pure, running non toxic through the brain and body. Also the blood should carry a good quality gas so it would deliver good substance inside the body. The Brain can release all the substances our body needs, and because we can’t release those if we close the inner valve, we need substitutes, replacements such as physical food / drugs/ etc. Good feelings form thoughts and good thoughts and sensations make the brain release the needed substances depending on situation. Which is why best to put ourselves in good situations, or at least learn how to deal with the bad ones that occur from those we come in contact with. For this we must know how we work, and train how to react perfectly in these situations by default. It’s happening through a lot of exercise. Just like actors practice before a play. Just like sportsmen prepare before a contest. Responsibility, know when to say NO.

A decision is strong when the resultant of the two forces governing our world is closer to 0 – or absolute 0 – perfect balance; inside and out. Out it is, otherwise we would be flying like on the surface of the Moon. We just need how to adjust the inner balance. With good spiritual food, good thoughts, good energy. That’s why people relate to Love without even knowing what Love truly is. We’ll talk about Love in a special dedicated letter.

   A perfect decision is like white light. Pure. If you pass it through the prism of the mind it gets split into colours and then corrupted by each colour’s attributes. If you’re a great alchemist, you’ll be able to dance inside this infinite of possibilities, but are you? Is your brain trained enough? I could tell that just by looking at you. You could imitate a good cover, but for my inner eye it’s impossible to act that good. Sometimes I join the act because I simply am there; but my body is, while my soul is at Home, safe.

  So, when you think, make sure that your brain is rested, that you’re not too tired; love  - the highest frequency that comes from inside out – is the onlyone able to purify and protect the bad shape of your condition. Of cource, by Love I don’t mean a cocktail of hedonism.

   A tired brain is an easy target for the thoughts that runs free into the network. Whether you like it or not, you are part of the worldwide network, depending on what frequencies you subscribe yourself to. Depends how much you lock yourself outside your inner balance and how much you feed on substitutes for Virtues. Whe you realize you had to much of the Big Mess, better step aside and start a clensing. Once you regained control over your cerebro, better act on a good-healthy conduct. This means, no matter the profession you have, you better bring some creativity in your life.

Noone said you couldn’t make mistakes, but make sure you don’t get too close to the edge. Nothing comes for free. And oh, do good deeds. Pick up the junk from the street, repaint the walls of your old cracked house.

The outside mess is just a reflection of how lost you got into the mainframe. Blaming on the rainbow won’t help but making you more poisonous. You’re the one missing on Life.

there are many empty pots in this world, and most of them get broken before they truly know Love

Not all of us came into this world looking like a model or smart like Einstein or rich like the head of the pyramid. But as soon as we discover what we’re made of, our personal fight is to fill our layers with essence. It is very hard (but not impossible), others may laugh at us, but in the end, it matters if you truly smile when you wake up or go to sleep. Alone. We come alone and die alone. Don’t forget that. That essence no model, drug or bank account could replace. With essence inside you you’re no fool to any game others play. Plus you become a good actor yourself, a good dancer. You’ll learn how to use your hands and touch; make Art.  

When you earn rightfully your essence, you gain control over yourself and aaaaalll the colours in the world (the infinite of possibilities) turn back to White Light.  This is the magic. This will lift up your condition. This will make you come out of yourself and be true. The mirror will be broken into pieces and nothing else will matter because you then know the Truth and stand still inside other peoples storms.

Your essence will draw a circle around you and protect you from harm.

The Big Mess will then look like order to you, because you’ll understand that it’s just the reflection of everybody in the network; nothing is lost, it all transforms and turns to another shape in this chain of reactions.

I guess, my dear one, I won’t be able to find you among this infinite of possibilities, but my Soul will. My soul will sing to you and your soul will send signals back to me. With no e-mail, no phone.

I don’t want to lose you to Nothing.